ROTU HISTORIA

VENÄJÄNSPANIELIEN HISTORIA

Spanielien historia Venäjällä alkaa 1800 -luvun lopulla, kun musta cockerspanieli nimeltään Dash, tuotiin Englannista Venäjälle lahjaksi Suuriruhtinas Nikolai Nikolajevitš Romanoville.

Dash esiteltiin ensimmäistä kertaa koiranäyttelyssä Pietarissa 1888. Pietariin ja Moskovaan tuotiin pian lisää cockerspanieleita sekä muita spanielirotuja. Vaikka joitakin näistä spanieleista käytettiin metsästykseen, oli näille pienille ja tanakoille koirille vain vähän käyttöä Venäjän linnunmetsästyksessä.

1900-luvun alussa spanielien ystävät valitsivat jalostukseen pidempijalkaisia ja aktiivisempia koiria ja tästä syystä maahan tuotiin springerspanieleita. 1930- luvun lopulla Venäjällä oli jo suuri määrä spanieleita, jotka eivät sopineet minkään tunnetun spanielirodun kuvaukseen. Näitä oli enimmäkseen Leningradissa, Moskovassa, Sverdolovskissa (Jekaterinburg). Nämä koirat eivät enää olleet cockerspanieleita tai springerspanieleita, mutta eivät vielä nykyisen kaltaisia venäjänspanieleita. Rotuja oli vaikeaa säilyttää puhtaina niiden vähäisen edustuksen takia.

Metsästysolosuhteet Venäjällä asettivat omat vaatimuksensa metsästyskoirille.  Tämän vuoksi ryhdyttiin kehittämään uutta spanielirotua. Venäjänspanieli eroaa muista spanieleista voimakasrakenteisempana ja kestävämpänä metsästyskoirana. Päämäärätietoisen kasvatustyön tuloksena kehitettiin rotu, jota nykyään kutsutaan venäjänspanieliksi.

1951 vahvistettiin venäjänspanielin ensimmäiset rotumääritelmät jotka vastasivat neuvostoliittolaisten metsästäjien vaatimuksiin ja toiveisiin. Samana vuonna valittiin rodusta ne yksilöt, jotka parhaiten täyttivät sekä ulkoiset että metsästykseen liittyvät vaatimukset, ja näin aloitettiin rodun suunnitelmallinen jalostus.

Vuonna 1966 otettiin käyttöön venäjänspanielin uudistettu rotumääritelmä. Vuoden 1972 jälkeen venäjänspanieleita ei ole risteytetty muiden spanielirotujen kanssa.  Yksilöiden ja parien valinnat on näyttely- ja kenttäkoetuloksiin perustuen, huomioiden koiran sekä positiiviset ja negatiiviset ominaisuudet. Jalostuksessa on keskitytty koiriin, joilla on todistetusti hyvät metsästyskoiran ominaisuudet. Näin rodusta on tullut täydellinen metsästykseen. Tuloksena rodunjalostustyöstä venäjänspanieleista on saatu kaunis näyttelykoira, toimiva työkoira, erinomainen metsästyskoira ja mitä ihanin koko perheen koira.

Rodun suosio Venäjällä nousi 1990-luvun alkupuolen jälkeen ja moskovalaisissa koiranäyttelyssä on nähty vuosittain 120-131 yksilöä. Venäjänspanieli on nykyään yksi maan suosituimmista metsästyskoirista irlanninsetterin ohella. Tästä huolimatta rotua ei ole juuri tavattu Venäjän ulkopuolella ennen 1990-lukua. Vuonna 2002 Yhdysvaltoihin perustettiin Venäjänspanieli-yhdistys, jotta tietämys Venäjän ulkopuolellakin kasvaisi ja ulkomaiset omistajat voisivat rekisteröidä koiransa.

 Suomessa tuontikoiran voi rekisteröidä Tuontikoirarekisteriin kun kaikki tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa. Toistaiseksi poikkeuksena Venäjän tuontikoirat eli näillä koirilla pitää olla ennen 15.03.2022 päivätty Export Pedigree jotta rekisteröinti on mahdollista. Tätä kautta koiralleen saa virallisen statuksen Suomessa ja osallistumisoikeuden sellaisiin harrastuksiin mihin vain rotukoirat ovat oikeutettuja. Vaikka FCI ei rotua vielä ole hyväksynyt, niin Suomen Kennelliitto hyväksyi rodun Suomessa 04.04.2019 viralliseksi roduksi FCI ryhmään 8 alaryhmä 2.

Rotu hyväksytty seuraavissa maissa Suomen lisäksi: Eesti, Latvia, Liettua ja nyt uusimpana Tanska. Lisäksi seuraavat yhdistykset ovat rodun hyväksyneet: Continental Kennel Club, Federation of International Canines, North American Kennel Club sekä Universal Kennel Club International toimesta.

Nykyään venäjänspanieleita tavataan alkuperämaan lisäksi ainakin Eestis, Latviassa, Liettuassa, UkrainassaKanadassa ja Yhdysvalloissa.

 Suomen Venäjänspanielikerho ry on rekisteröity 2011 ja yhdistyksessä on nyt 2023 helmikuussa 53 Suomessa asuvaa venäjänspanielia.