POIMINTOJA TOIMINTAOHJEESTA

POIMINTOJA TOIMINTAOHJEESTA

– Ohjaajan on tarkoin noudatettava tuomarin hänelle antamia toimintaohjeita ja määräyksiä. Jos ohjaaja ei noudata annettuja ohjeita tai esiintyy hyvän tavan vastaisesti, on tuomarilla oikeus kieltää ohjaajan ja koiran osallistuminen kokeeseen.

– Ohjaajan vaihtoa kesken koetta ei sallita ilman pakottavaa syytä tai tuomarin lupaa.

– Koirat pidetään kytkettyinä kokeen aikana ja ne lasketaan irti vain tuomarin luvalla.

– Kaikenlainen koiran kurittaminen on ehdottomasti kielletty kokeen aikana ja koepaikalla.

– Ohjaajalla on oikeus keskeyttää koe 

– Ohjaajalla on koesuorituksen aikana oikeus innostaa koiraansa.

– Ohjaajalla tulee olla 6 metrin mittainen naru kokeen jäljestämisosuutta varten. Hänellä on oikeus käyttää omaa riistalintuansa tai -pukkiansa. Oma riista tai pukki on oltava arvostelevan tuomarin hyväksymä. Pukki tulee olla peitetty vähintään kahdella riistalinnun siivellä. Pukin runko on oltava puuta ja kooltaan 2 x 5 x 20 cm ja siipien tulee olla pukkiin kunnolla sidotut. 

 

Suurin osa spanieliroduistamme tarvitsee näyttelyserttien lisäksi hyväksytyn taipumuskoetuloksen tullakseen Suomen muotovalioksi. Mutta vaikka ei aikoisi kisatakaan näyttelykentillä, voi silti osallistua taippareihin. Kokeissa vallitsee usein leppoisa tunnelma ja jos sääkin suosii, on luonnon helmassa pidettävä koe hauskaa yhdessäoloa muiden spanieli-ihmisten kanssa.