METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOE MEJÄ

METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOE (MEJÄ)

Lähde kokeeseen vasta kun olet kouluttanut koiraasi. Koe ei ole paras mahdollinen koulutustapahtuma. Sinun kannattaa kysellä koiratuttaviltasi, omalta kerholtasi tai mahdollisesti kennelpiiristäsi mistä olisi saatavissa asiantuntevaa apua koiran kouluttamisessa. Useimmissa suurissa kaupungeissa sekä useimpien suurten noutaja-, mäyräkoira- tai spanieliyhdistyksissä järjestetään säännöllisesti MEJÄ-koulutusta kokeneitten harrastajien toimesta, jotka antavat hyviä vinkkejä. Muista samalla huolehtia myös omasta kyvystäsi liikkua vaikeakulkuisessakin maastossa, joten sinullakin täytyy kuten myös koirallasi olla vähintäänkin välttävä mieluummin hyvä kunto, kun osallistutte kokeisiin.

Kokeen tarkoituksena ja ensisijaisena tehtävänä on arvioida koiran kykyä haavoittuneen riistaeläimen jäljestämisessä. Kokeessa pyritään mahdollisimman tarkasti jäljittelemään haavoittuneen riistaeläimen käytöstä sekä koiravaljakon toimintaa mahdollisessa tosi tilanteessa. Kokeeseen saavat osallistua kaikki koirat.

Kokeessa kilpaillaan kahdessa luokassa: AVO- sekä VOI-luokassa. VOI-luokkaan koira nousee saavutettuaan kaksi ensimmäiseen palkintoon oikeuttavaa tulosta AVO-luokassa. Osallistuessaan VOI-luokkaan, koira tarvitsee lisäksi näyttelytuloksen. Koemuodossa voidaan saavuttaa jäljestämisvalion (FI JVA) arvo sekä siinä voidaan myös koiralle saada oikeus verovapauteen jäljempänä kerrotuilla tavoilla.

Jokainen kokeeseen osallistuvat koira kilpailee omalla varta vasten sille tehdyllä jäljellä, joka kokeen alkaessa ao. koiralle arvotaan. Metsässä jälki on ”piilomerkattu” sitten ettei koiran ohjaaja periaatteessa sitä kykene havaitsemaan. Jälki päättyy nk. kaatoon, joka yleensä on hirven tai kauriin (peuran) sorkka.