YHDISTYKSESTÄ

YHDISTYKSESTÄ

Suomen Venäjänspanielikerho ry on perustettu vuonna 2011. Syy yhdistyksen perustamiselle oli yksinkertaisesti se että Milka ja Mikael Munsterhjelmin perheeseen oli tullut venäjänspanieli ”Olga” (Grafinya Gabriella Greys s.20.05.2004 – 13.04.2016) ja vuosien aikana huomasivat kuinka monipuolinen ja osaava rotu on. Milka ja Mikael tapasivat muita venäjänspanieleiden omistajia ulkomailla ja saivat vahvistuksen siihen, että venäjänspanieli on sekä terve että moniosaava rotu. Tämä rotu piti ehdottomasti saada Suomeen hyväksytyksi roduksi. Mikael rekisteröi yhdistyksen 2011 ja näin oli ensi askel otettu uuden rodun Suomen Kennelliiton hyväksymäksi tulevaisuudessa.

Rodun monipuolisuuden ja terveyden lisäksi etuna on soveltuminen moneen eri harrastukseen. Monipuolinen käyttö on ollut myös rodun alkuperämaassa tavoitteena, eikä tätä rotua olla lähdetty jalostamaan eri harrastusten mukaan. Rotua ei ole siis jalostettu kahta tai kolmea eri linjaa ja kukin omaan tarkoitukseen vaan yksi linja ja yksi rotu useaan harrastukseen. Näin rotu säilyy sellaisena, kun se on kirjattuna, puhtaana venäjänspanielina ilman eri muunnoksia.

Vuonna 2018 oli aika laittaa rattaat pyörimään, olihan myös suunnitelmissa kasvatustyö kyseisen rodun parissa.  Rotu hyväksyttiin 2019 viralliseksi roduksi Suomessa ja venäjänspanielit saivat vuoden 2020 alusta osallistua kaikkiin Suomen Kennelliiton alaisiin koulutuksiin, kilpailuihin jne.

Nyt vuonna 2023 jäsenkoiria on peräti 53 yksilöä ja henkilöjäseniä noin 60, kasvu on ollut upea! Pitää ottaa huomioon miten vaikeata on saada oma venäjänspanieli Suomesta ja sama koskee ulkomailta saamista, kun rotu on ulkomaillakin hyvin haluttu.

Suomen Venäjänspanielikerho ry tarkoituksena on edistää rodun tunnettavuutta Suomessa.  Tavoitteena on myös vahvistaa virallisten rekisteröityjen venäjänspanielien määrää sekä saamaan leveämmän kannan Suomeen mm maahantuonnin ja Suomessa sekä ulkomailla tehtävien astutusten kautta.

Tämän lisäksi toiveena on, että Suomeen saadaan uusia kasvattajia rodun pariin, nyt jo jäsenten keskuudessa on nähtävissä jonkinasteista kiinnostusta asiaan. 

Yhdistyksen tavoitteena on, että rotu saisi lisää tunnettavuutta sen monipuolisuudesta (harrastus & hyötykäyttö) johtuen sekä hyvästä perusterveydentilasta. Venäjänspanieli sopii moneen; metsästykseen ja kaikkeen mitä metsällä tehdään, pelastuskoiratoimintaan, agilityyn, noseworkiin ja muihin harrastuksiin.

Venäjänspanielit sopivat myös työkoiraksi esimerkiksi tulliin, rajavartiolaitokseen ja poliisiin herkkää nenää ja erinomaista näköä hyödyntämään.

Yhdistys kehittää seuratoimintaansa ja innostuneiden jäsenten avulla järjestetään tietysti jatkossakin tapahtumia, jossa on jäseniä kiinnostavia koira aiheita.  Tapahtumat ovatkin olleet suosittuja ja erittäin odotettuja.

Yhdistys tulee laittamaan Facebook-sivuilleen infoa tapahtumista, joihin voi ilmoittautua mukaan myös yhdistyksen ulkopuolisia aktiivisia koiraihmisiä. Näin voi päästä tutustumaan harvinaiseen rotuun ja sen edustajiin Suomessa. Samalla saa tietysti suoraan koirien omistajilta tietoa rodusta.