PEVISA

VENÄJÄNSPANIELIEN PEVISA-OHJELMA

Venäjänspanielien PEVISA-ohjelma
Kennelliiton hallitus päätti, että venäjänspanielilla on PEVISA-ohjelma kaudelle 1.1.2020 – 31.12.2024. Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on aste D (koskee kaikkia rotuja). Tuloksen D saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.

PEVISA-ohjelmaan poikkeuslupa
Suomen Kennelliitto on myöntänyt venäjänspanieleille pysyvän poikkeusluvan PEVISA-ohjelmaan. Poikkeuslupa koske ulkomaisten urosten käyttöä jalostuksessa. Ole kuitenkin aina yhteydessä rotuyhdistykseen ennen astuttamista niin saat tärkeätä tietoa tähän liittyen.